Vervoer

Schoolbus

De scholengroep Sint-Rembert richt het leerlingenvervoer voor onze school in en beheert en exploiteert de schoolbus.
De begeleider is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de bus en voor het op- en afstappen van de leerlingen aan de schoolpoort.
Het op- en afstappen aan de school gebeurt steeds aan de kant van de schoolpoort.
's Morgens wachten de leerlingen op de bus op de afgesproken plaats, aan de opstapkant van de bus.

De ouders zijn verantwoordelijk:
- 's morgens: tot het kind is opgestapt
- bij het huiswaarts keren: zodra het kind van de bus is afgestapt (kan verschillend zijn van aan de deur)

De op- en afstapplaatsen worden vastgelegd volgens de noodwendigheden.

Verzekering: bij een verkeersongeval met de bus zijn de kinderen verzekerd tegen lichamelijke letsels, onafhankelijk van het feit wie de schuld draagt voor het ongeval.

Tarief: € 1,20 per rit