Welkom in de eerste kleuterklas bij juf Stefanie.

In de peuter- en eerste kleuterklas leren we op een speelse manier heel wat dingen bij! Verhaaltjes, versjes... bezorgen ons nieuwe woordenschat & spelletjes, puzzels... dragen bij tot onze denkontwikkeling.

Natuurlijk zullen we ook heel veel spelen, zingen & knutselen! Leren delen is ook belangrijk.

We worden al wat zelfstandiger en bij dit alles beleven we vooral heel veel plezier!!!

We maken er een leuk schooljaar van!

klaslabel

Eerste kleuter

juf Stefanie